Isnin, Jun 17, 2024

"Men Are from Mars, Women Are from Venus: The Classic Guide to Understanding the Opposite Sex" karya John Gray

Berikut adalah 10 point penting dari buku "Men Are from Mars, Women Are from Venus: The Classic Guide to Understanding the Opposite Sex" karya John Gray:

1. **Perbezaan Asal Usul Emosi**: Lelaki dan wanita berasal dari 'planet' yang berbeza dalam cara mereka berfikir, merasa, dan berkomunikasi. Memahami perbezaan ini adalah kunci untuk hubungan yang harmonis.

2. **Komunikasi Berbeza**: Lelaki cenderung mencari penyelesaian dan fakta ketika berkomunikasi, sementara wanita lebih cenderung mencari empati dan pemahaman. Mengenali dan menghormati gaya komunikasi yang berbeza ini dapat mengurangkan konflik.

3. **Pengurusan Stres Berbeza**: Lelaki biasanya mengatasi stres dengan menarik diri atau fokus pada aktiviti tertentu, manakala wanita lebih suka bercakap tentang masalah mereka untuk merasa lebih baik.

4. **Keperluan Emosi Berbeza**: Lelaki memerlukan rasa dihargai, dipercayai, dan diterima, manakala wanita memerlukan perhatian, pemahaman, dan rasa dihargai. Memenuhi keperluan emosi pasangan masing-masing dapat meningkatkan keharmonian hubungan.

5. **Cara Menghadapi Masalah**: Lelaki lebih suka menyendiri ketika menghadapi masalah untuk mencari penyelesaian, sementara wanita cenderung ingin bercakap tentang masalah mereka untuk mendapatkan sokongan emosi.

6. **Bahasa Kasih Sayang Berbeza**: Lelaki dan wanita menunjukkan dan mengharapkan kasih sayang dengan cara yang berbeza. Lelaki mungkin menunjukkan kasih sayang melalui tindakan, manakala wanita melalui kata-kata dan perhatian.

7. **Pemahaman Isyarat**: Lelaki dan wanita sering salah memahami isyarat dan maksud satu sama lain. Memahami bahawa maksud yang sama boleh disampaikan dengan cara yang berbeza dapat mengurangkan salah faham.

8. **Keterbukaan Emosi**: Wanita cenderung lebih terbuka tentang perasaan mereka dan mengharapkan lelaki untuk melakukan hal yang sama. Lelaki perlu belajar untuk lebih terbuka dan wanita perlu belajar untuk memberi ruang kepada lelaki.

9. **Pujian dan Penghargaan**: Lelaki dan wanita sama-sama memerlukan pujian dan penghargaan, tetapi mereka mungkin mengharapkannya dalam bentuk yang berbeza. Lelaki mungkin memerlukan pengakuan atas pencapaian mereka, sementara wanita mengharapkan penghargaan atas usaha dan perhatian mereka.

10. **Pemberian Ruang dan Sokongan**: Lelaki memerlukan ruang untuk menarik diri dan berfikir, sementara wanita memerlukan sokongan emosional dan perhatian. Memberikan apa yang diperlukan oleh pasangan masing-masing dapat meningkatkan keseimbangan dalam hubungan.

Dengan memahami dan menghormati perbezaan ini, lelaki dan wanita dapat membina hubungan yang lebih kukuh dan harmonis.

Pendidikan Anak-anak remaja

Berikut adalah panduan mendidik anak remaja berusia 12-17 tahun menurut ajaran Islam:

1. **Penanaman Akidah yang Kukuh**: Ajarkan mereka tentang rukun iman dan rukun Islam sejak awal. Pastikan mereka memahami asas-asas akidah dan kepentingan iman dalam kehidupan seharian.

2. **Pendidikan Solat**: Tegaskan pentingnya solat lima waktu. Ajak mereka solat berjemaah di masjid dan beri contoh yang baik dengan melaksanakan solat tepat pada waktunya.

3. **Mengajar Al-Qur’an**: Galakkan mereka untuk membaca, menghafal, dan memahami Al-Qur’an. Jadualkan waktu khusus untuk mengaji dan beri sokongan dalam menghafal surah-surah Al-Qur’an.

4. **Pendidikan Akhlak**: Tanamkan nilai-nilai akhlak yang baik seperti jujur, sabar, rendah hati, dan menghormati orang lain. Gunakan kisah-kisah dari Al-Qur’an dan Hadis sebagai contoh.

5. **Kawalan Sosial dan Persekitaran**: Perhatikan dengan siapa mereka bergaul dan pastikan persekitaran pergaulan mereka positif. Bantu mereka memilih rakan yang baik dan ajak mereka aktif dalam aktiviti yang bermanfaat.

6. **Komunikasi Terbuka**: Wujudkan suasana rumah yang selesa untuk berbicara. Dengarkan pendapat dan keluhan mereka, dan berikan nasihat dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang.

7. **Pendidikan Seksualiti**: Berikan pengetahuan tentang perubahan fizikal dan emosi yang mereka alami. Terangkan tentang kepentingan menjaga aurat dan adab pergaulan antara lelaki dan perempuan.

8. **Pembentukan Kemandirian**: Ajak mereka untuk mulai berdikari dalam pelbagai perkara, seperti mengurus keperluan peribadi, membantu kerja rumah, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas mereka.

9. **Pendidikan Ibadah dan Muamalat**: Ajarkan mereka tentang zakat, puasa, haji, dan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Terangkan juga prinsip-prinsip muamalat dalam Islam, seperti jual beli yang jujur dan adil.

10. **Teladan Ibu Bapa**: Jadilah contoh yang baik dalam menjalankan ajaran Islam. Anak-anak banyak belajar dari tingkah laku ibu bapa, jadi pastikan anda menunjukkan akhlak dan ibadah yang baik dalam kehidupan seharian.

Dengan memberikan pendidikan yang baik sesuai dengan ajaran Islam, diharapkan anak-anak remaja dapat membesar menjadi individu yang bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi cabaran hidup dengan bijaksana.

Ahad, Jun 16, 2024

"The 7 Habits of Highly Effective People" oleh Stephen R. Covey

"The 7 Habits of Highly Effective People" oleh Stephen R. Covey adalah buku panduan pengembangan diri yang sangat berpengaruh, yang memperkenalkan tujuh tabiat atau kebiasaan yang perlu diamalkan untuk mencapai keberkesanan peribadi dan profesional. Berikut adalah intipati utama setiap tabiat tersebut:

1. **Bersikap Proaktif (Be Proactive)**:
   - Ambil tanggungjawab sepenuhnya atas hidup anda. Proaktiviti adalah tentang menyedari bahawa anda bertanggungjawab terhadap pilihan dan tindakan anda, dan tidak menyalahkan keadaan atau orang lain.

2. **Mulakan dengan Matlamat di Fikiran (Begin with the End in Mind)**:
   - Tetapkan matlamat jangka panjang dan fahami apa yang ingin anda capai dalam hidup. Buat visi yang jelas tentang masa depan yang anda inginkan dan gunakan visi ini untuk membimbing tindakan harian anda.

3. **Utamakan yang Utama (Put First Things First)**:
   - Fokus pada apa yang paling penting. Urus masa anda dengan bijak dan utamakan tugas-tugas yang menyumbang kepada matlamat dan nilai jangka panjang anda, berbanding reaktif terhadap perkara yang mendesak tetapi kurang penting.

4. **Berfikir Menang-Menang (Think Win-Win)**:
   - Mencari penyelesaian dan perjanjian yang memberi manfaat kepada semua pihak. Pendekatan ini menekankan kerjasama, bukan persaingan, dan mencari keseimbangan antara keberanian dan pertimbangan.

5. **Berusaha untuk Memahami Terlebih Dahulu, Kemudian Difahami (Seek First to Understand, Then to Be Understood)**:
   - Komunikasi yang berkesan memerlukan mendengar dengan empati terlebih dahulu sebelum memberikan pendapat atau saranan anda. Fahami perspektif orang lain secara mendalam sebelum berharap untuk difahami.

6. **Wujudkan Sinergi (Synergize)**:
   - Bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada apa yang boleh dicapai secara individu. Sinergi adalah tentang menghargai perbezaan, membina kekuatan masing-masing, dan menghasilkan penyelesaian kreatif bersama.

7. **Asah Gergaji (Sharpen the Saw)**:
   - Sentiasa memperbaharui dan memperbaiki diri dalam empat dimensi utama: fizikal, mental, rohani, dan emosi. Ini termasuk menjaga kesihatan tubuh, mengasah minda, memperbaharui semangat rohani, dan menjaga hubungan sosial.

### Konsep Asas
- **Paradigma**:
  - Buku ini menekankan pentingnya mengubah paradigma atau cara kita melihat dunia. Keberkesanan sebenar datang dari perubahan dalaman dalam cara kita memandang dan menafsirkan situasi.

- **Peningkatan Diri**:
  - Covey menggariskan kepentingan peningkatan diri yang berterusan dan menyarankan agar kita sentiasa mencari cara untuk berkembang dan memperbaiki diri dalam semua aspek kehidupan.

- **Piramid Pengaruh**:
  - Fokus pada perkara yang boleh kita kawal dan pengaruh, daripada perkara yang di luar kawalan kita.

"The 7 Habits of Highly Effective People" mengajarkan pendekatan holistik untuk mencapai keberkesanan peribadi dan profesional melalui pembangunan tabiat positif yang menggalakkan pertumbuhan diri, hubungan yang baik, dan pencapaian matlamat jangka panjang.

"Good Inside: A Guide to Becoming the Parent You Want to Be"

"Good Inside: A Guide to Becoming the Parent You Want to Be" oleh Dr. Becky Kennedy adalah sebuah buku panduan keibubapaan yang menekankan pendekatan positif dan empati dalam mendidik anak-anak. Berikut adalah intipati utama buku ini :

1. **Kepercayaan Bahawa Setiap Anak Itu Baik**:
   - Buku ini bermula dengan kepercayaan bahawa setiap anak adalah baik secara semulajadi. Tingkah laku buruk bukan mencerminkan sifat sebenar anak, tetapi akibat dari situasi yang mereka hadapi atau perasaan yang mereka tidak tahu cara untuk menguruskan.

2. **Pendekatan Berasaskan Empati**:
   - Dr. Becky menekankan pentingnya pendekatan berasaskan empati dalam keibubapaan. Ini bermaksud memahami dan merespon perasaan dan keperluan anak dengan penuh kasih sayang.

3. **Menguruskan Tingkah Laku**:
   - Buku ini memberikan strategi praktikal untuk menguruskan tingkah laku anak yang mencabar tanpa menggunakan hukuman yang keras. Fokusnya adalah pada mengajar dan membimbing anak-anak untuk mengembangkan kemahiran menguruskan emosi mereka.

4. **Komunikasi yang Berkesan**:
   - Dr. Becky menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan jujur antara ibu bapa dan anak. Ini termasuk mendengar dengan penuh perhatian dan bercakap dengan anak secara jelas dan penuh rasa hormat.

5. **Menguruskan Emosi Ibu Bapa**:
   - Buku ini juga membincangkan tentang pentingnya ibu bapa menguruskan emosi mereka sendiri. Ibu bapa yang tenang dan terkawal lebih mampu memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka.

6. **Memahami Perkembangan Anak**:
   - Dr. Becky menjelaskan pentingnya memahami tahap perkembangan anak dan bagaimana ia mempengaruhi tingkah laku mereka. Ini membantu ibu bapa untuk mempunyai harapan yang realistik dan memberikan sokongan yang sesuai.

7. **Membina Hubungan yang Kuat**:
   - Fokus utama buku ini adalah membina hubungan yang kuat dan berdaya tahan antara ibu bapa dan anak. Hubungan yang positif dan penuh kasih sayang adalah asas kepada keibubapaan yang berjaya.

8. **Penggunaan Disiplin yang Positif**:
   - Buku ini menawarkan panduan tentang cara menggunakan disiplin yang positif untuk membantu anak-anak belajar dari kesilapan mereka dan berkembang menjadi individu yang bertanggungjawab.

9. **Keseimbangan Antara Kasih Sayang dan Batasan**:
   - Dr. Becky menekankan pentingnya keseimbangan antara memberikan kasih sayang dan menetapkan batasan yang jelas. Anak-anak memerlukan struktur dan panduan yang konsisten.

10. **Memupuk Rasa Ingin Tahu dan Kreativiti**:
    - Buku ini juga membincangkan tentang pentingnya memupuk rasa ingin tahu dan kreativiti anak-anak melalui sokongan dan galakan yang berterusan.

Secara keseluruhannya, "Good Inside" memberikan panduan praktikal dan penuh kasih sayang untuk membantu ibu bapa mendidik anak-anak mereka dengan cara yang positif, empati, dan berkesan. Buku ini menekankan pentingnya melihat dan menghargai kebaikan dalaman setiap anak, dan menggunakan pendekatan yang lembut tetapi tegas dalam keibubapaan.

Khasiat Keledek (Sweet Potato)

Keledek adalah makanan yang sangat berkhasiat dan menawarkan pelbagai manfaat kesihatan. Berikut adalah beberapa khasiat keledek dan cara penyediaan yang sihat:

### Khasiat Keledek

1. **Kaya dengan Serat**:
   - Membantu pencernaan dan mencegah sembelit.

2. **Sumber Vitamin A**:
   - Beta-karoten dalam keledek ditukar menjadi vitamin A dalam badan, penting untuk kesihatan mata dan sistem imun.

3. **Antioksidan**:
   - Mengandungi antioksidan yang membantu melindungi sel-sel dari kerosakan akibat radikal bebas.

4. **Kandungan Kalium**:
   - Membantu mengawal tekanan darah dan mengekalkan keseimbangan elektrolit.

5. **Indeks Glisemik Rendah**:
   - Baik untuk pengawalan gula darah kerana ia tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang mendadak.

6. **Vitamin C dan B6**:
   - Penting untuk kesihatan kulit, sistem imun, dan metabolisme tenaga.

### Cara Penyediaan yang Sihat

1. **Bakar**:
   - Bakar keledek dalam ketuhar pada suhu 200°C selama 45-60 minit atau sehingga lembut. Boleh tambahkan sedikit minyak zaitun, garam, dan herba untuk perisa tambahan.

2. **Kukus**:
   - Kukus keledek sehingga lembut, kira-kira 20-30 minit. Kaedah ini mengekalkan lebih banyak nutrien berbanding merebus.

3. **Rebus**:
   - Rebus keledek dalam air mendidih selama 15-20 minit atau sehingga lembut. Anda boleh memotongnya menjadi kepingan untuk mempercepatkan proses memasak.

4. **Sup atau Kari**:
   - Tambahkan keledek ke dalam sup atau kari. Keledek menambah rasa manis dan tekstur yang lembut pada hidangan.

5. **Salad**:
   - Panggang atau kukus keledek, kemudian tambahkan ke dalam salad dengan sayur-sayuran lain seperti bayam, kale, dan tomato. Tambahkan kacang atau biji-bijian untuk sumber protein tambahan.

6. **Mashed Sweet Potatoes**:
   - Rebus keledek hingga lembut, kemudian lenyekkan dengan sedikit minyak zaitun atau mentega, garam, dan lada hitam. Anda juga boleh menambah sedikit yogurt atau susu untuk tekstur yang lebih lembut.

7. **Fries Keledek Sihat**:
   - Potong keledek menjadi bentuk kentang goreng, kemudian salut dengan sedikit minyak zaitun, garam, dan herba pilihan. Bakar dalam ketuhar pada suhu 220°C selama 25-30 minit atau sehingga garing.

8. **Smoothie**:
   - Tambahkan keledek yang telah dibakar atau kukus ke dalam smoothie. Kombinasikan dengan pisang, susu badam, dan sedikit madu untuk minuman yang berkhasiat dan mengenyangkan.

Dengan pelbagai cara penyediaan ini, anda boleh menikmati keledek dalam diet harian anda dengan cara yang sihat dan menyelerakan.

Istiqamah (Konsisten)

Istiqamah, atau konsisten dalam melakukan kebaikan, adalah suatu yang penting dalam kehidupan seorang Muslim. Berikut adalah 10 cara untuk mencapai istiqamah:

1. **Niat yang Ikhlas**: Mulakan setiap amalan dengan niat yang ikhlas kerana Allah SWT. Niat yang tulus akan menjadi motivasi yang kuat untuk terus konsisten.

2. **Ilmu yang Betul**: Menimba ilmu agama yang betul dan tepat agar dapat memahami perintah dan larangan Allah SWT dengan jelas.

3. **Doa**: Sentiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kekuatan untuk istiqamah. Doa adalah senjata yang paling ampuh bagi seorang Muslim.

4. **Persekitaran yang Baik**: Bergaul dengan orang-orang yang soleh dan berada dalam persekitaran yang positif. Persekitaran yang baik akan membantu kita untuk terus berada di jalan yang betul.

5. **Amalan yang Konsisten**: Mulakan dengan amalan yang kecil tetapi konsisten. Lebih baik melakukan sedikit tetapi berterusan daripada banyak tetapi sekali-sekala.

6. **Membaca al-Quran**: Membaca, memahami, dan mengamalkan al-Quran setiap hari. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang akan membantu kita untuk terus berada di jalan yang lurus.

7. **Mengingati Mati**: Sentiasa mengingati mati dan kehidupan akhirat. Ini akan mengingatkan kita untuk sentiasa memperbaiki diri dan melakukan kebaikan.

8. **Mengawal Hawa Nafsu**: Latih diri untuk mengawal hawa nafsu dan godaan dunia. Berpuasa adalah salah satu cara yang baik untuk mendisiplinkan diri.

9. **Sabar**: Bersabar dalam menghadapi ujian dan cabaran. Ujian adalah sebahagian daripada kehidupan dan perlu dihadapi dengan sabar dan tawakkal kepada Allah SWT.

10. **Muhasabah Diri**: Sentiasa melakukan muhasabah atau refleksi diri. Menilai diri dan amalan yang telah dilakukan serta berusaha untuk memperbaikinya.

Dengan mengamalkan tips-tips ini, InsyaAllah kita dapat mencapai istiqamah dalam kehidupan seharian kita.

Sabtu, Jun 15, 2024

Khasiat Kunyit dan Cara Penyediaannya

 

Kunyit adalah rempah yang popular dalam masakan Asia Tenggara dan sering digunakan dalam perubatan tradisional untuk pelbagai khasiat kesihatan. Berikut adalah 10 khasiat kunyit untuk kesihatan serta cara penyediaannya:

 

Curcuma longa, powder and rhizomes - complementary medicine

Khasiat Kunyit untuk Kesihatan

 1. Anti-radang dan Antioksidan

  • Kunyit mengandungi kurkumin, sebatian anti-radang yang kuat. Ia membantu mengurangkan keradangan dalam tubuh dan melindungi sel-sel dari kerosakan radikal bebas.
 2. Meningkatkan Sistem Imun

  • Kandungan antioksidan kunyit membantu meningkatkan sistem imun dengan melawan jangkitan dan meningkatkan daya tahan tubuh.
 3. Mengurangkan Risiko Penyakit Jantung

  • Kurkumin dalam kunyit dapat membantu menurunkan kolesterol LDL (jahat) dan meningkatkan fungsi pembuluh darah, membantu mengurangkan risiko penyakit jantung.
 4. Membantu Pencernaan

  • Kunyit merangsang pengeluaran hempedu, yang membantu pencernaan dan penyerapan nutrien. Ia juga mengurangkan kembung dan kesakitan perut.
 5. Perlindungan Otak

  • Kesan anti-radang kurkumin membantu melindungi otak daripada penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan meningkatkan fungsi kognitif.
 6. Menyokong Kesihatan Sendi

  • Sifat anti-radang kunyit membantu mengurangkan keradangan sendi dan kesakitan, memberikan kelegaan kepada individu yang mengalami arthritis.
 7. Mengurangkan Risiko Kanser

  • Kesan anti-radang dan antioksidan kunyit boleh membantu melindungi sel-sel daripada kerosakan DNA yang boleh menyumbang kepada perkembangan kanser.
 8. Mengurangkan Kadar Gula Darah

  • Kurkumin dalam kunyit dapat membantu mengawal tahap gula darah dengan meningkatkan sensitiviti insulin.
 9. Menyokong Kesihatan Kulit

  • Kunyit mempunyai sifat anti-radang dan antioksidan yang membantu melindungi kulit dari radikal bebas dan meningkatkan keanjalan kulit.
 10. Pemulihan dan Penyembuhan

  • Kunyit digunakan untuk mempercepatkan proses pemulihan luka dan menyokong kesihatan saluran pernafasan.

Cara Penyediaan Kunyit

 • Kunyit Segar:

  • Hiris atau parut kunyit segar dan gunakan dalam masakan seperti kari, gulai, atau tumis.
  • Tambahkan ke jus atau smoothie untuk manfaat kesihatan tambahan.
 • Kunyit Kering (Bubuk Kunyit):

  • Gunakan sebagai perisa dalam masakan seperti kari, sup, atau lauk-pauk.
  • Campurkan ke dalam minuman panas seperti susu emas (golden milk) atau teh kunyit.
 • Minyak Kunyit:

  • Panaskan minyak dengan kunyit segar atau bubuk kunyit untuk membuat minyak kunyit, yang boleh digunakan untuk memasak atau sebagai suplemen.
 • Suplemen Kunyit:

  • Ambil suplemen kurkumin kunyit jika ingin mendapatkan dos yang lebih tinggi tanpa perlu masak.

Kombinasikan kunyit dengan lada hitam untuk meningkatkan penyerapan kurkumin dalam tubuh. Juga, pastikan untuk mendapatkan kunyit dari sumber yang berkualiti untuk memastikan manfaat maksimum kesihatan.