Jumaat, Julai 15, 2005

Kewajipan menyertai jemaah

Bismillah Walhamdulillah Was Salaatu Was Salaam 'ala Rasulillah.

Seorang individu tidak mampu untuk membangunkan Ad Daulah AL Islamiah
apa lagi untuk membangunkan kembali Al-Khilafah Islamiah. Jemaah adalah
satu kemestian demi menyatu-padukan segala usaha fardi (individu).
Jemaah Islam yang seperti itulah yang akan berusaha secara jama'i
(secara organisasi) untuk merealisasikan kewajipan yang besar ini.
Menurut kaedah Islam yang terkenal:

"Bahawa sesuatu yang tidak sempurna kewajipan melainkan dengan dia, maka
dia juga menjadi wajib."

Jadi selagi kewajipan membangunkan Ad-Daulah Islamiah belum sempurna,
maka menubuhkan jamaah Islamiah adalah wajib. Tidak dapat dibayangkan,
bagaimana seorang individu, yang mengaku telah sempurna Islamnya boleh
hidup bersendirian. Dia tidak berusaha di dalam jemaah untuk
melaksanakan prinsip-prinsip Islam dan segala kewajipan yang terpenting
yang mesti dilaksanakan oleh semua umat Islam. Bagaimanakah ia akan
berusaha dalam suasana sekarang ini untuk membangunkan
Ad-Daulah-Islamiah dalam keadaannya yang bersendirian itu.

Ini adalah masalah pokok. Kebanyakan dari kalangan muslimin tidak
merasakan betapa perlunya dibangunkan Ad Daulah Al Islamiah. Juga tidak
merasakan betapa perlunya menubuhkan satu jemaah Islamiah. Mereka merasa
tidak perlu menggabungkan diri mereka di dalam jemaah Islam kerana takut
untuk memikul berbagai-bagai bebanan. Mereka lebih mengutamakan afiah
dan kesenangan serta keselesaan. Mereka tidak mahu diganggu oleh
musuh-musuh Islam yang mungkin menggugat mereka jika mereka memasuki
jemaah Islamiah. Kita telah pun menerangkan serba sedikit tentang betapa
besarnya tanggungjawab yang mesti dipikul oleh setiap muslim terhadap
Islam. Tanggungjawab yang besar itu tidak akan terlaksana tanpa jamaah,
walaupun dengan berjemaah itu bermakna bertambah besar beban yang
dipikulnya. Pun begitu kita sepatutnya tidak lupa pula menjelaskan
kepadanya betapa besar pahala dan faedah yang akan lahir dari
usaha-usaha demikian.

[Utz Mustafa Masyhur]

Tiada ulasan: